Project Description

OMBUDSCOMMISSIE

Deze uitleganimatie is gemaakt om de oprichting van de gemeentelijke ombudscommissie Zorg & Welzijn toe te lichten. In januari 2015 heeft het kabinet de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg, Bijzondere Zorg en de Participatiewet overgedragen aan de gemeenten. Vragen en klachten over de nieuwe implementatie van de Raad van Maastricht kunnen worden gericht aan de ombudscommissie waar deze worden behandeld en onderzocht.

This explainer animation was created to explain the creation of the Municipality ombuds-commission for Care & Welfare. In January 2015 the government transferred responsibility for Youth Care, Special Health Care and the Participation Act to the municipalities. Questions and complaints concerning the new implementations of the Maastricht Council can be directed to the ombuds-commission where these will be addressed and investigated.

PROJECT DETAILS

Year 2015
Client PvdA Maastricht
Skills Adobe Illustrator, After Effects
Categories Motion Graphics, Animation

CREDITS